Post 1

Knut Oscar Broadys livsöde mitt i ett stort antal avgörande historiska ögonblick