Jennifer ClementJennifer Clement (f. 1960) är i Sverige mest känd som prosaist med böckerna En bön för de stulna (2014), Basquiats änka (2016) och Gun Love (2019), och kanske också för att hon tills nyligen var PEN Internationals första kvinnliga ordförande. Men hon är i grunden poet och debuterade 1993 med diktsamlingen The Next Stranger.