2021-04-29
Benny – drevet, döden

Mellan 2004–2018 var Lotta Fristorp presschef och medierådgivare på Kulturhuset Stadsteatern och en av Benny Fredrikssons närmaste medarbetare. I september kommer hennes bok Benny – drevet, döden på Kaunitz-Olsson.

– Den här boken är ett slags reningsbad. Jag har inte kunnat släppa tanken på den maktlöshet jag kände de här månaderna för tre år sen. Det är också en rapport inifrån - hur ser ett drev ut på ”andra sidan”? säger Lotta Fristop.

Benny Fredriksson tog sitt liv i mars 2018 drygt tre månader efter Aftonbladet publicerat påståenden från fyrtio anonyma uppgiftslämnare. I Benny – drevet, döden berättar Lotta Fristorp vad som hände dessa tre månader.

– Just den här giftiga sammanblandningen mellan journalistik och sociala medier ledde till ett självmord. Fanns det andra orsaker? Säkert. Men Benny hade inte tagit sitt liv i mars 2018 om inte Aftonbladet hade publicerat de anonyma vittnesmålen tre månader tidigare, säger Lotta Fristorp.

Nästan precis ett år efter Benny Fredrikssons död, den 11 mars 2019 klandrar Pressens Opinionsnämnd Aftonbladet för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed. Det är en mycket allvarlig erinran – endast två fällningar bedömdes grova under hela 2019.

– Det handlar också om hur medierna abdikerade – inte bara Aftonbladet – den här perioden. Hade inte Bennys familj fått dispens för en anmälan till pressombudsmannen som senare ledde till en fällning så hade hans död inte lett till någon medial självrannsakan, säger Lotta Fristorp.

– Lotta Fristorp skriver ärligt och rakt. Det här är en unik inblick i ett mediedrev. Lottas skildring av hur Benny tappade fotfästet och allt hopp om upprättelse är närmast klaustrofobisk, säger Thomas Olsson, förläggare på Kaunitz-Olsson.

Titel: Benny – drevet, döden
Författare: Lotta Fristorp
Utgivning: September 2021
För ytterligare information vänligen kontakta:
Karin Wahlén
Karin.wahlen@kultpr.se +46 768 96 22 54