Gui_Minhai

Gui Minhai

I över fyra år har den svenske förläggaren Gui Minhai suttit fängslad i Kina. Han föddes i Ningbo 1964 och kom till Sverige för att studera 1988. I samband med massakern vid Himmelska fridens torg året därpå fick han uppehållstillstånd i Sverige och är idag enbart svensk medborgare. Den kinesiska staten har angivit en rad skäl för frihetsberövandet, men det mesta tyder på att det handlar om hans regimkritiska förlagsverksamhet och författarskap. I en ren skådeprocess dömdes Gui Minhai i februari 2020 till tio års fängelse för en rad påstådda brott. Det hette även att han avsagt sig sitt svenska medborgarskap. Någon sådan begäran har dock inte kommit in till svenska myndigheter. Från England leder hans dotter Angela Gui arbetet med att få honom frisläppt, vilket ställer relationen mellan Kina och västvärlden på sin spets. 

Gui Minhai har blivit en symbol för motståndet mot den kinesiska regimen, för yttrandefrihet och demokrati. Gui Minhai är hedersmedlem av Svenska PEN och Sveriges Författarförbund.

Hemsida

Gui_Minhai

Utgivning