BÖCKER

Avkragad av Thomas Petersson, Claes De Faire

299 kr

Hur går man vidare när man nått botten? Hur hittar man kraft att fortsätta leva när man svikit, inte bara dem man älskar, utan också sig själv?

Som präst och biskop har Thomas Petersson ställts inför förtvivlade människors problem och lidanden hundra­tals gånger. Då har han alltid kunnat finna tröst och förlåt­else i Guds ord, i Bibeln. Men nu gällde det honom själv. Och då vände den kyrka han vigt sitt liv åt honom ryggen.

Thomas Petersson (f. 1968) var biskop för Visby stift från 2018 till 2022.

Claes de Faire (f. 1978), ­författare och journalist. Han har senast givit ut ­"Roman 4" (2023).