BÖCKER

11 lektioner i svensk historia av Ola Larsmo

169 kr

”Om vi ska kunna förstå det som händer idag måste vi bli bättre på att förstå den sammansatta dåtiden, lika komplex som den tid vi själva lever i.”

Ola Larsmos böcker om rasbiologi och svensk flyktingpolitik under andra världskriget, det svenska 1900-talets kanske mest inflammerade och kontroversiella ämnen, har rönt stora framgångar och väckt mycket uppmärksamhet. De är konstant efterfrågade i bokhandeln och hyllade av kritikerna. Nu kommer de i en dubbelvolym som med fördel kan sträckläsas som ett verk. Det handlar om den svenska historiens undanskymda platser, Rasbiologiska institutet, Bollhusmötet, steriliseringarna, och hur eftervärldens brutala hantering präglat dem med missförstånd, fördomar och direkta lögner. I Elva lektioner i svensk historia reder Ola Larsmo ut begreppen och visar hur samma historiska verklighet kan användas för många syften. Obligatorisk läsning för alla samhälls- och historieintresserade.

Ola Larsmo (f. 1957) är författare och litteratur-kritiker. Han debuterade på åttiotalet med Vind-makaren och har sedan dess publicerat flertalet romaner och essäer. Hans senare verk präglas av historiska miljöer med dokumentära inslag, däribland hans hyllade bok Swede Hollow. Ola Larsmo är även en flitig samhällsdebattör och kulturjournalist.

Om Tio lektioner i svensk historia (2021): ”Fler böcker kunde gärna skrivas precis så här: koncentrerat men allmänbildande, kunnigt men drivet av ett iskallt raseri.” Dagens Nyheter

Om Lektion 11 (2022): ”Vidrigt men viktigt – briljant om rasbiologin.” Svenska Dagbladet