BÖCKER

Olycka av Agnes Jakobsson, Lars Norén

249 kr

Under sin nästan sextioåriga karriär sökte Lars Norén (1944–2021) ständigt nya uttrycksformer för sina texter. Hösten 2020 initierades det som kom att bli ett av hans sista projekt; att göra tecknade serier baserade på hans dramatik.

Serietecknaren Agnes Jakobsson debuterade 2018 med den hyllade “Psycho Girl” och lyckas här addera ett extra lager av svärta och humor i Lars Noréns täta drama. Lars Norén var delaktig i skissarbetet och hann godkänna adaptionen innan han gick bort.

“Olycka” är en dramatisk berättelse i tre delar. En man och en kvinna gör sig redo för en utekväll. Deras konversation genomsyras av patriarkalt maktspel: fysiskt, sexuellt, psykiskt. I ett angränsande rum sover en tioårig flicka: nästa generation. Hur bryter man den onda cirkeln där människor utnyttjas och skadas för att sedan växa upp och utnyttja och skada andra?

Pjäsen ”Olycka” skrevs ursprungligen 2002 och har tidigare publicerats i samlingsverket Dramer. Men den har aldrig spelats inför publik. Förordet är skrivet av Kristoffer Leandoer.