BÖCKER

Kroppen och jaget av Karin Johannisson

309 kr

Var helst ni stöter på något av denna skarpsynta idéhistoriker ska ni stanna till och läsa eftersom man alltid får veta något nytt om allas våra psyken och kroppar.

Så skrev Åsa Beckman i en recension av Karin Johannissons "Den sårade divan" från 2015. Det är ett råd som man fortfarande gör rätt i att följa.

Karin Johannisson (19442016) var en av ­Sveriges mest inflytelserika intellektuella, närmast folkkär, och hennes forskargärning tog med tiden formen av ett författarskap, flerfaldigt prisbelönt, kritikerhyllat och vida spritt.

I verk som "Den mörka kontinenten", "Melankoliska rum" och "Den sårade divan" synliggjorde hon den kvinnliga kroppen och den kvinnliga erfaren­heten. Men hennes gärning var bredare än så.

I framför allt Dagens Nyheter skrev hon genom åren om allt från badhus och elallergi till vänskap, migration och galenskap.

I denna samling samsas dagspressartiklar med essäer och texter som tidigare inte fått så stor spridning och som kastar ett nytt ljus över ­hennes produktion. Bredden, precisionen och den språkliga spänsten hos Karin Johannisson lyser från sidorna och visar varför hon för all framtid intar en särställning i svensk offentlighet.

Med förord av Åsa Beckman.