BÖCKER

Veras resa : min syster nationalsocialisten av Folke Schimanski

279 kr

Hon har blivit känd som Nazidrottningen. I hela sitt liv har Vera Oredsson varit national­socialist. ­I media nämns hennes namn med en blandning av avsky och förundran. Men för många av ­dagens nynazister betraktas hon som inspirations­källa och en länk tillbaka till Tredje riket. Det är en para­dox att hon kom till Sverige med Vita bussarna våren 1945.

I Veras resa tecknar hennes bror, historikern ­Folke Schimanski, det första fullständiga porträttet av Vera Oredsson, en av svensk efterkrigstids mest gåtfulla och intressanta personer.

Folke Schimanski (f. 1936) fil. mag. och journalist. Han skriver regel­bundet i Sydsvenskan och har bl.a. givit ut “Mat: en krigisk historia”, “De bort­glömda: andra världskriget i Afrika, Asien, ­Oceanien och Latinamerika”, “Weimar: ­en kultur i Europas mitt” och “Berlin: historien om en stad”.