BÖCKER

Bokhandelns historia i Stockholm av Leif Olsson

309 kr

Förläggaren Karl Otto Bonnier sa en gång att om bokbranschen var tre män i en båt, så var författaren den som spanade i fören, medan förläggaren höll i rodret. Mitt emellan dem satt bokhandlaren med den slitiga uppgiften att ro farkosten framåt. Utan bokhandlaren kom båten ingenvart.

Ingen annan detaljhandelsbransch i Sverige har en lika lång, obruten och sammanhängande historia som bokhandeln, en historia som löper parallellt med det moderna samhällets framväxt. Ingen är mer lämplig att berätta denna historia än Leif Olsson. I snart fem decennier har han på olika sätt sysslat med bokhandeln, som konsult och utbildare, han var även en nyckelfigur i standardverket Böckernas tid (2018).

Och ingen tid vore mer lämplig att berätta den än just nu, med en marknad och en affärsmodell som förändrats i grunden. När konkurrensen om läsarna är hårdare än någonsin, när sociala medier och strömningstjänster tar alltmer av vår tid, och när nätbokhandel och ljudbokstjänster tar allt större del av marknaden.

Leif Olsson beskriver bokhandelns historia i Stockholm, från pionjären Lars Salvius i mitten av 1700-talet, fram till vår tids coronarestriktioner. Här finns de stora bokhandlarna och de starka personligheterna, framgångssagorna och motgångarna, i en bransch där nästan allt har förändrats – utom ambitionenatt hitta böcker till kunderna och kunder till böckerna.

Leif Olsson (f. 1934) är regelbunden skribent i branschmedia och har deltagit som rådgivare i flera offentliga branschutredningar. Medverkade i bokbranschantologin Böckernas tid 2018 och forskar om bokhandelns historia sedan 2014.