BÖCKER

En helt vanlig man : pappa, make, krigsförbrytare av Danjin Malinovic

269 kr

Jugoslavienkrigen 1991–2001 skördade hundratusentals dödsoffer och bestialiska övergrepp begicks i konflikten, i enskala västvärlden inte sett sedan andra världskriget. Hur var det möjligt att människor plötsligt kunde slakta, våldtåoch plundra sina grannar? Vilka var förövarna?

Nu, trettio år efteråt, är tiden kommen för att ställa frågor, för att se mönstren. Samtidigt växer de nationalistiska spänningarna i Bosnien Hercegovina idag. Bilder och ord som ingen trodde vore möjliga gror återigen i nationalismens och främlingshatets Europa. Slagord, hat och fördomar ekar från gatorna och teve. Hur ska vi skydda oss från att historien upprepar sig?

Genom en serie möten med en dömd krigsförbrytare i fängelset beskriver dramatikernDanjin Malinovic hur våldets och ondskans mekanismer sätts i svang och hur normaliseringen av det perversa, monstruösa iscensätts. Det kunde varit vem som helst av oss. Kriget släpper loss krafter inom oss vi inte trodde vara möjliga.