BÖCKER

Dikter och misstag av Jennifer Clement

309 kr

Jennifer Clements författarskap präglas av dubbla världar: en amerikansk och en mexikansk, en engelsk- och en spanskspråkig. Vandringen mellan två världar och mellan två språk är ett genomgående tema. Det är som att fascinationen för språkvärldarnas olikheter utsträcks till den yttre verkligheten och drömmarna.

Våldet och döden är hela tiden närvarande hos Clement, både i prosan och i poesin, ibland som en underton, men ofta direkt och utskrivet på raden. Här syns hennes mexikanska arv tydligt: ond bråd död samsas med hetta och fantasi och färger och mirakel.

“Dikter och misstag” innehåller tidigare opublicerade dikter och har tillkommit under loppet av flera år. Den prisbelönte översättaren Niclas Hval har gjort urvalet tillsammans med författaren.

Jennifer Clement (f. 1960) är i Sverige mest känd som prosaist med böckerna “En bön för de stulna” (2014), “Basquiats änka” (2016) och “Gun Love” (2019), och kanske också för att hon tills nyligen var PEN Internationals första kvinnliga ordförande. Men hon är i grunden poet och debuterade 1993 med diktsamlingen “The Next Stranger”, som flera av den här bokens dikter är hämtade ur.