BÖCKER

Jag vill inte tjäna av Ola Larsmo

259 kr

Är det herrn som är doktor?

Uppsala på 1880-talet. Han har nyss blivit extra ordinarie assisterande stadsläkare och det åligger honom att ha uppsikt över stadens ­offentliga kvinnor. En gång i veckan under­söker han dem och ibland patrullerar han nattetid gatorna tillsammans med en poliskonstapel för att se till att de inte stör ordningen. Allt ska skötas med största möjliga diskretion. Men när en av de unga kvinnorna vädjar till honom om hjälp förmår han inte neka henne den. Han går över en gräns, och en tystnad börjar breda ut sig kring honom vart han går i staden och mellan honom och hans hustru.

Ola Larsmos roman levandegör en brytningstid i vår historia genom att på nära håll följa en människa som inte är hemma vare sig i det gamla eller det nya men är tvungen att följa sitt samvete. Och parallellt med berättelsen om den unge stadsläkaren löper den unga kvinnans historia.

"Jag vill inte tjäna" är en lågmäld men intensiv berättelse där Larsmos intresse för historien och samhällsutvecklingen på ett lyckligt vis samspelar med hans förmåga att skapa levande gestalter som dröjer sig kvar i läsarens med­vetande.

Jag vill inte tjäna är en mycket fin roman, ­kanske den bästa Larsmo har skrivit, med en grundton av energisk melankoli och sträv ­empati. Expressen om Jag vill inte tjäna

En fascinerande roman som med total närvaro i varje ögonblick framkallar ett häpnads­väckande levnadsöde. Borås Tidning om Översten

Ola Larsmo har skrivit en lysande och gripande roman. Dagens Nyheter om Swede Hollow