BÖCKER

PEN International : historien - litteraturen känner inga gränser av Ginevra Avelle, Jennifer Clement, Peter McDonald, Rachel Potter, Carles Torner, Laetitia Zecchini, Johan Svedjedal

529 kr

Du håller i din hand ett stort stycke av den moderna litteraturhistorien som aldrig tidigare nedtecknats.

PEN stod från början för ”Poets, Essayists, Novelists” och grundades i London 1921. Syftet var att skapa en plattform för litterärt utbyte, intellektuellt samarbete och vänskap mellan författare världen över. Sedan dess har samarbetet vuxit till ett globalt nätverk för skrivande människor och ett litterärt samhälle med hemort i mer än 100 länder.

Den här boken rymmer den otroliga historien om hur PEN såg till att försvaret av yttrandefriheten och litteraturens plats i samhället blev centrala i kampen mot terror och förtryck. Från fördömandet av bokbål och förföljelse av författare i Nazityskland, över stödet till dissidentförfattare under kalla kriget, fram till dagens solidaritet med fängslade författare i diktaturens Kina har PEN hela tiden lagt sin kraft på att motarbeta alla former av censur och självcensur. Till de framstående författare som PEN kämpat för hör namn som Federico García Lorca, Stefan Zweig, Musine Kokolari, Wole Soyinka, Salman Rushdie, Ngig) wa Thiong’o, Anna Politkovskaja, Hrant Dink och Svetlana Aleksijevitj. Denna bok berättar deras historier, och många andras, rikt illustrerad med tidigare okända bilder och unika dokument.

”Litteraturen känner inga gränser” – så lyder PEN:s själva grundprincip. Styrkan i dessa ord har gjort PEN International till den livskraftiga, världsomspännande organisation till litteraturens och yttrandefrihetensförsvar den är idag. Detta är berättelsen om hur det gick till.