BÖCKER

Några ord till en ung feminist av Marianne Lindberg De Geer

249 kr

“Vad betyder egentligen feminism? För mig är feminism ett samlande ord om kampen för de rättigheter som tillkommer de människor av honkön, kvinnorna, som föder, tar hand om och strider för överlevnaden av sin avkomma, och som just genom den biologiska skillnaden, makten över reproduktionen, förtrycks. Det är feminismens grund.”

Den här boken samlar Marianne Lindberg De Geers tankar om feminism – skrivna för unga feminister, oavsett kön, läggning och ålder.