Jan Stenmark

Jan Stenmark

Jan Stenmark (f. 1949) är en av landets mest välkända humorister och bildkonstnärer. Han debuterade 1990 och har sedan dess givit ut tjugo böcker som alla innehållit olika variationer av de bild/text-collage som blivit hans signum. Han definierar sig själv som en komisk bildkonstnär.

Hemsida

Jan Stenmark