Lars_Arrhenius

Lars Arrhenius

Lars Arrhenius (1966–2020) skapade konstverk, filmer, grammisnominerad musik och utsmyckningar. Han var verksam både i Sverige och utomlands och finns representerad på bland annat Moderna Museet, Nationalmuseum, Stedelijk Museum, Stuttgart Kunstmuseum och Victoria and Albert Museum i London. Lars konstnärskap rörde sig ofta runt ämnen som samhället, individen, livet och döden – gestaltat i serier, väggkonst, musik, sällskapsspel, tv-program och performances. 

Tillsammans med Eric Ericson skapade Arrhenius klimatspelet Välkommen till framtiden.Lars_Arrhenius

Utgivning